Головна сторінка

З турботою

про кожного

Психосоціальна підтримка на робочому місці

у воєнний і післявоєнний час

Інспектору праці про інформаційно-консультаційний супровід лідерів підприємств

Україна, ратифікувавши цілу низку конвенцій МОП із безпеки і здоров’я на роботі та взявши на себе зобов’язання наблизити національні норми до стандартів ЄС (у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), має сприяти безпечним і здоровим умовам праці.

Найбільші витрати для будь-якого бізнесу спричиняють психологічні проблеми співробітників. Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує, що у світі до 2030 року психічні захворювання та відсутність на робочому місці внаслідок психологічних проблем стануть найбільшим викликом для сфери праці. Підприємствам України потрібна дієва політика й програма психосоціальної підтримки на робочому місці для відповіді на виклики у воєнний та післявоєнний час. Вже зараз або в перспективі вона може перерости в комплексну програму збереження ментального здоров’я на роботі.

Інспектори праці мають швидкий і зручний доступ до населення, що працює, тому що під час інспекційних відвідувань підприємств постійно спілкуються з роботодавцями і працівниками. Саме тому він/вона може ініціювати розмову про переваги політики і програми психосоціальної підтримки на рівні підприємств. Для того, щоб бути ефективними в адвокації такої програми, інспектори праці можуть використовувати доступну на сайті Держпраці серію інформаційних матеріалів «З турботою про кожного: психосоціальна підтримка на робочому місці у воєнний та післявоєнний час», яка включає матеріали:

З турботою про кожного:

Рекомендований алгоритм адвокації програми інспекторами праці:

  1. Оцінювання ситуації щодо психосоціальної підтримки працівників (аналіз ресурсів і можливостей підприємства щодо запровадження відповідної політики і програми або доповнення наявної на робочому місці програми підтримки працівників та/або положень у колективних договорах).
  2. Ініціювання розмови щодо переваг наявності на робочому місці письмової політики та програми заходів щодо психосоціальної підтримки співробітників.
  3. Презентація серії інформаційних матеріалів «З турботою про кожного: психосоціальна підтримка на робочому місці у воєнний та післявоєнний час» у друкованому та/або електронному вигляді.
  4. Консультаційна допомога підприємствам у подоланні перешкод, що можуть виникати на шляху розроблення та впровадження політики/програми психосоціальної підтримки.
  5. Моніторинг і оцінювання результатів задля відстеження прогресу й покращення ситуації.

Допомагаючи підприємствам розробити та впровадити політику і програму психосоціальної підтримки співробітників, інспектори праці мають чітко розуміти, що їхня функція – не контролювати цей процес, а здійснювати інформаційно-консультаційний супровід, намагаючись спільно з лідерами вирішувати труднощі у зв’язку з наслідками війни, зважаючи на наявні ресурси.

На головну